Relacja z konferencji podsumowującej I edycję Oby Młodzież!

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji podsumowujacej pierwszy rok pracy grup młodzieżowych w programie Oby Młodzież, zaprezentowaliśmy również efekty naszych badań i współpracy z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi, Młodzieżowymi Ośrodkami Socjoterapii i Szkołami Branżowymi. 

W pierwszej części rozmawialiśmy z zespołami młodzieżowymi, które zaprezentowały swojepomysły na projekty obywatelskie, które udało się zrealizować w roku szkolnym 2019/2020. Młodzież mówiła o tym czego dokonała w ramach pracy zespołowej oraz co dało im to doświadczenie.  Mimo niełatwego roku udało się przeprowadzić wiele działań projektowych, całość wystąpień można obejrzeć >>> TUTAJ<<<<

Następnie głos zabrali dorośli, w panelu „Jak edukacja obywatelska w działaniu wspiera kompetencje społeczne i zawodowe młodzieży?” na temat wzmacniania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz sposobów wsparcia dla nauczycieli, wychowawców przez organizacje i instytucje. Panel można obejrzeć >>>TUTAJ<<<

W panelu wzięły udział:

Marta Augun, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim; 

Iwona Gawor, Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko - Branżowa Szkoła  I Stopnia nr 2 we Włocławku; 

Anna Gliniarz, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół nr 3 w Wieluniu; 

Marta Skowrońska-Chycińska, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu; 

Maria Depta, Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Podczas konferencji przedstawiliśmy także model edukacji obywatelskiej, rozumiany jako uniwersalny zestaw zaleceń i kryteriów sukcesu, które będą pomocne przy wdrażaniu programów wzmacniających kompetencje społeczne i obywatelskie w ośrodkach oraz szkołach branżowych. Wiecej na temat modelu edukacji obywatelskiej oraz praktyk zespołów młodzieżowych można znaleźć w naszej publikacji. Zapraszamy do pobrania >>> TUTAJ<<<

Konferencja została zorganizowana ramach programu "Oby Młodzież" prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach obszaru programowego Angażuj obywatelsko w partnerstwie z EMEA Credit Suisse Foundation.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ośrodek Rozwoju Edukacji.