Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem "Młodzi w Akcji", który zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek i ćwiczeń na zrealizowanie projektu społecznego zbudowanego wokół tematu Kronika sportowa, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy? 

Zapraszamy do pobrania przewodnika po ścieżce "Klimat to temat", w tym przewodniku znajdziecie praktyczne wskazówki jak realizować projekty młodzieżowe w temacie zmiany klimatu, scenariusze lekcji, pomysły na kampanie oraz garść wiedzy dotyczących konsekwencji zmian klimatu. 

Zapraszamy do pobrania przewodnika po ścieżce "Sztuka Zaangażowania",  znajdziecie przykłady działań i praktyczne informacje, które umożliwią wam prowadzenie projektów szkolnych z wykorzystaniem narzędzi artystycznych, poruszających lokalną, aktualną tematykę. 

Zapraszamy do pobrania przewodnika po ścieżce "Młodzi Przedsiębiorczy". Znajdziecie w nim wskazówki jak zrealizować z uczniami i uczennicami przedsięwzięcie  ekonomiczne w szkole. Jak wykorzystywać zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w praktycznych działaniach.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań pt."Edukacja obywatelska dla każdego - czyli o kształtowaniu kompetnecji obywatelskich w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrdkach Wychowawczych, Szkół Branżowych".  Badanie realizowane było w okresie od marca do czerwca 2019 roku w całej Polsce, wśród kadry pedagogicznej i dyrektorskiej MOS-ów, MOW-ów i Szkół Branżowych.