Monika Prus - Głaszczka

Koordynatorka programu Oby Młodzież

monika.prus@ceo.org.pl

tel. 22 825 05 50 wew.209