Ścieżka Klimat to temat ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Wszyscy możemy działać rzecz pozytywnych zmian globalnych!

Jakie jest zadanie zespołu?
Zespół przeprowadza projekt w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej, której odbiorcami mogą być inni uczniowie szkoły, rodzice, sąsiedzi czy szerzej ̶ mieszkańcy danej miejscowości.
Jako wsparcie uczestnicy i nauczyciele otrzymają broszurę z instrukcjami, jak krok po kroku zrealizować projekt z uwzględnieniem swoich lokalnych uwarunkowań; wsparcie mentora, szkolenie dla zespołu oraz grant na realizację działań.

Korzyści dla uczestników:
Realizacja projektu daje poczucie osobistego wpływu na możliwość pozytywnych zmian, przynoszących korzyść wszystkim mieszkańcom i mieszkankom świata. Pozwala na rozwijanie umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym życiu takich, jak wystąpienia publiczne, planowanie działań czy praca w różnorodnej grupie.