W  ścieżce Młodzi w Akcji  za pomocą metody projektu inspirujemy do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców.
Jakie jest zadanie zespołu?
Zadaniem zespołu jest zrealizowanie projektu społecznego zbudowanego wokół tematu Kronika sportowa, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy? Pierwszym elementem projektu będzie samodzielne wyszukiwanie przez młodzież zasad gier i zabaw z czasów dzieciństwa swoich rodziców lub dziadków. Następnie młodzi ludzie przygotują wydarzenie dla osób spoza swojego zespołu, w trakcie którego zabawy te zostaną wykorzystane. Będą też mogli stworzyć własną publikację z zasadami wybranych gier.

Jako wsparcie uczestnicy i nauczyciele otrzymają broszurę z instrukcjami, wyjaśniającą jak krok po kroku zrealizować projekt z uwzględnieniem swoich lokalnych uwarunkowań; wsparcie mentora, szkolenie dla zespołu oraz grant na realizację działań.

Korzyści dla uczestników:
Metoda projektu to droga do zdobycia kompetencji kluczowych, niezbędnych w dorosłym życiu – umiejętności formułowania celu własnych działań i planowania poszczególnych zadań w czasie oraz konsekwentnej ich realizacji. Podczas zespołowej pracy w tworzeniu projektów uczestnicy i uczestniczki uczą się współpracy, diagnozowania potrzeb, pozyskiwania sojuszników, promowania własnych projektów oraz prezentacji dokonań.