Ścieżka Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień z zakresu przedsiębiorczości i ekonomii w praktycznych działaniach.

Jakie jest zadanie zespołu?
W ramach projektu uczniowie i uczennice w zespołach realizują projekt, podczas którego przeprowadzają przedsięwzięcie ekonomiczne a jednocześnie mają okazję zastanowić się nad swoimi własnymi talentami i możliwościami rozwoju zawodowego.

Jako wsparcie uczestnicy i nauczyciele otrzymają broszurę z instrukcjami, jak krok po kroku zrealizować projekt z uwzględnieniem swoich lokalnych uwarunkowań; wsparcie mentora, szkolenie dla zespołu oraz grant na realizację działań.

Korzyści dla uczestników: Podczas realizacji projektu uczestnicy uczą się jak planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych; dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko; atrakcyjnie prezentować wyniki pracy grupowej; korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym; wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych (STEM); współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników własnych działań.