Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji programu Oby Młodzież!  

Program jest skierowany tylko do nauczycieli i młodzieży ze Szkół Branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrów Kształcenia Ustawicznego. Uczestnicy mogą wybrać jedną ze ścieżek: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania. 

Zespół otrzymuje wsparcie w postaci: szkolenia wprowadzającego, opieki i dwóch wizyt mentora, grantu w wysokości 1000 PLN na przeprowadzenie projektu w szkole, a także w postaci szkolenia i konferencji podsumowującej. 

Aby zgłosić szkołę do programu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny TUTAJ  UWAGA! W tej edycji mamy 20 miejsc. 

W programie uczestniczy nauczyciel wraz z grupą 3-4 uczniów. Na etapie wypełniania formularza nauczyciel wybiera dwie ścieżki tematyczne, w ciągu 14 dni od otrzymania formularza wyślemy drogą mailową informację o zakwalifikowaniu się do programu i do konkretnej ścieżki tematycznej. Dodatkowo po wypełnieniu formularza na stronie programu, nauczyciel wysyła na adres monika.prus@ceo.org.pl lub tradycyjną pocztą podpisaną zgodę dyrektora na uczestnictwo szkoły w programie. Wzór zgody do pobrania poniżej.

Czekamy na WAS!  smiley