Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji programu Oby Młodzież!  

LINK DO REKRUTACJI: https://tinyurl.com/73ry967c

Program jest skierowany tylko do nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży ze Szkół Branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Uczestnicy mogą wybrać jedną ze ścieżek: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania. 

Zespół otrzymuje wsparcie w postaci: szkolenia wprowadzającego, opieki i dwóch wizyt mentora, grantu w wysokości 1000 PLN na przeprowadzenie projektu w szkole, a także w postaci szkolenia podsumowującego. Dodatowo, opiekunowie zespołu otrzymują wsparcie w realizacji programu w postaci webirnarów i materiałów na temat zarządzania projektem.

Udział w programie jest bezpłatny, zwracamy koszty dojazdu, zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie podczas szkoleń stacjonarnych.

Rozpoczynamy rekrutację na rok 2021/2022.

W programie uczestniczy nauczyciel oraz nauczyciel pomocniczy wraz z grupą uczniów i uczennic w wielku 15 - 20 lat. Grupa projektowa może liczyć około 15 osób, na szkolenia i konferencje przyjeżdża opiekun grupy z trzema osobami z zespołu (mogą być to różne osoby z zespołu). Na etapie wypełniania formularza nauczyciel wybiera dwie ścieżki tematyczne, w ciągu 14 dni od otrzymania formularza wyślemy drogą mailową informację o zakwalifikowaniu się do programu i do konkretnej ścieżki tematycznej. Dodatkowo po wypełnieniu formularza na stronie programu, nauczyciel wysyła na adres aneta.derda@ceo.org.pl lub tradycyjną pocztą podpisaną zgodę dyrektora na uczestnictwo szkoły w programie. Wzór zgody do pobrania poniżej.

Czekamy na WAS!  smiley