Oby Młodzież to pierwszy program w Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowany tylko do nauczycieli i młodzieży ze Szkół Branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrów Kształcenia Ustawicznego. Dbamy, by był dostosowany do potrzeb młodzieży z tych typów szkół.

Celem programu jest wzmacnianie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży, stwarzenie możliwości efektywnej i satysfakcjonującej współpracy.

Zespół ma możliwość wyboru jednej z czterech ścieżek ̶ programów, które są z sukcesem prowadzone od wielu lat w CEO: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania.

Uczestnicy programu otrzymują kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń, wizyt i opieki mentora, możliwości udziału w konferencjach, otrzymują również grant na przeprowadzenie własnego projektu w szkole.

Jeśli tegoroczna edycja programu Oby Młodzież jest Waszym pierwszym projektem edukacyjnym, dajcie sobie przestrzeń do błędów i zdobywania nowych doświadczeń, dbajcie o relacje, świętujcie sukcesy. Zapraszamy do wspólnego działania!


Program Oby Młodzież jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Credit Suisse EMEA Foundation.