Co się wydarzy w programie Oby Młodzież w roku szkolnym 2020/2021:

  • rekrutacja: czerwiec - wrzesień 2020, lub do wyczerpania miejsc
  • szkolenie wprowadzające (wyjazdowe, 2 dni, dla całego zespołu): październik 2020
  • młodzieżowe projekty w szkołach: październik 2020 - maj 2021
  • wizyty mentorskie w szkołach (2 wizyty w każdej szkole): listopad 2020 – marzec 2021
  • szkolenie podsumowujące (wyjazdowe 1 dzień, dla całego zespołu):  maj 2021
  • sprawozdanie końcowe i rozliczenie grantów: do 31 maja 2021
  • konferencja podsumowująca w Warszawie: czerwiec 2021