Co się wydarzy w programie Oby Młodzież w roku szkolnym 2020/2021:

  • rekrutacja: czerwiec - wrzesień 2020, lub do wyczerpania miejsc
  • webinarium wprowadzające do programu dla opiekunów i opiekunek zespołu - początek października 2020
  • szkolenie wprowadzające - odbędzie się w formie wizyty mentora/mentorki w szkole (5h), szkoła otrzyma dodatowy mini grant na posiłek dla uczestników szkolenia  październik 2020
  • webinarium doskonalące dla opiekunów i opiekunek zespołu - luty 2021
  • młodzieżowe projekty w szkołach: październik 2020 - maj 2021
  • wizyty mentorskie w szkołach (2 wizyty w każdej szkole): listopad 2020 – marzec 2021
  • szkolenie podsumowujące (wyjazdowe 1 dzień, dla całego zespołu):  maj 2021
  • sprawozdanie końcowe i rozliczenie grantów: do 31 maja 2021

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizator programu zastrzega sobie prawo do zmian.