Co się wydarzy w programie Oby Młodzież w roku szkolnym 2019/2020:

  • rekrutacja: czerwiec - wrzesień 2019, lub do wyczerpania miejsc
  • szkolenie wprowadzające (wyjazdowe, 2 dni, dla całego zespołu): 11 - 12 października 2019 I tura; 18-19 października 2019 II tura 
  • młodzieżowe projekty w szkołach: październik 2019 - maj 2020 
  • wizyty mentorskie w szkołach (2 wizyty w każdej szkole): listopad 2019 – marzec 2020
  • szkolenie podsumowujące (wyjazdowe 1 dzień, dla całego zespołu):  maj 2020 
  • sprawozdanie końcowe i rozliczenie grantów: do 31 maja 2020
  • konferencja podsumowująca w Warszawie: czerwiec 2020