Cieszymy się, że możemy na Wasze ręce przekazać publikację, będącą zbiorem doświadczeń zdobytych wraz z młodzieżą oraz opiekunami i opiekunkami zespołów projektowych, w pierwszej edycji programu Oby Młodzież w roku szkolnym 2019/2020.
Mamy nadzieję, że z zainteresowaniem spotkają się wnioski z pracy w programie, a przede wszystkim pomysły na projekty przeprowadzone przez same zespoły w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach
Socjoterapii i Szkołach Branżowych. 

Na bazie doświadczeń pierwszej edycji oraz w wyniku badań wstępnych i ewaluacyjnych zespół Centrum Edukacji Obywatelskiej, opracował model edukacji obywatelskiej, który prezentujemy w pierwszej części publikacji. Model
edukacji obywatelskiej rozumiemy jako uniwersalny zestaw zaleceń i kryteriów sukcesu, które będą pomocne do wdrażania programów wzmacniających kompetencje społeczne i obywatelskie w ośrodkach i szkołach branżowych.

Proponowane kryteria dotyczą sposobu wsparcia grupy docelowej, narzędzi pracy, warunków, które powinny być zapewnione odbiorcom programu oraz kompetencji liderów całego procesu wsparcia.
W pierwszej kolejności model ten jest skierowany do organizacji społecznych i publicznych, do animatorów kultury, chcących planować tego typu działaniach, jak również do nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Mamy nadzieję, że stanie się on przyczynkiem do dyskusji na temat podnoszenia jakości edukacji obywatelskiej w Szkołach Branżowych, MOS-ach, MOW-ach , a także zachęci i ośmieli do działań młodzieży z tych szkół, również w środowisku lokalnym.

Zapraszamy do pobrania publikacji na dole strony.