Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań pt."Edukacja obywatelska dla każdego - czyli o kształtowaniu kompetnecji obywatelskich w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrdkach Wychowawczych, Szkół Branżowych".  Badanie realizowane było w okresie od marca do czerwca 2019 roku w całej Polsce, wśród kadry pedagogicznej i dyrektorskiej MOS-ów, MOW-ów i Szkół Branżowych.

Strony