Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań pt."Edukacja obywatelska dla każdego - czyli o kształtowaniu kompetnecji obywatelskich w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrdkach Wychowawczych, Szkół Branżowych".  Badanie realizowane było w okresie od marca do czerwca 2019 roku w całej Polsce, wśród kadry pedagogicznej i dyrektorskiej MOS-ów, MOW-ów i Szkół Branżowych.

Niniejsze badania miały na celu:
− określenie, w jaki sposób kompetencje społeczne i obywatelskie są rozumiane i rozwijane przez nauczycieli i wychowawców w czterech typach badanych placówek;
− określenie, czy i w jaki sposób specyfika placówek wpływa na sposób realizacji celów edukacji obywatelskiej;
− zdiagnozowanie, jakie zdaniem kadry pedagogicznej są potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich wśród młodzieży badanych typów placówek.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Raport oby mlodziez.pdf (765KB)